Obligatielening voor kleinere organisaties?

Financiering van kapitaalbehoeften kan op een aantal manieren. Eén daarvan is de uitgifte van een obligatielening. Grote bedrijven gebruiken dit instrument met regelmaat. Voor relatief kleine organisaties is deze vorm van financiering minder bekend. Toch geeft de wetgever u de mogelijkheid om, met gebruikmaking van een vergunningvrijstelling, tot € 5 mln per 12 maanden zo'n uitgifte te doen. Confidon kan u in het gehele traject van dienst zijn. Vanaf de besluitvorming tot aan de daadwerkelijke uitgifte en de daaropvolgende administratieve werkzaamheden. 

Ook kan, onder dezelfde vrijstelling, gedacht worden aan de uitgifte van een converteerbare obligatie of aandelen.

Is financieringsbehoefte bij u aan de orde en wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze vormen van externe financiering? Kom eens langs of bel ons.