Checklist aangifte Inkomstenbelasting

Vooringevulde aangifte (VIA)

Nu de Belastingdienst steeds meer gegevens ontvangt en ook weer aanlevert aan ons, hoeft u zelf minder gegevens aan te leveren. Maar de VIA werkt nog niet vlekkeloos dus vergelijkt u wel altijd de gegevens in de aangifte met uw jaaroverzichten. En onderstaand treft u ook de gegevens die (nog) niet meekomen met de VIA. Deze moet u dus altijd zelf opzoeken en aanleveren. 

 

Terugbetaling uitkeringen UWV

Uit ervaring weten we dat de terugbetaling van uitkeringen niet altijd meekomt met de VIA. Stuur hiervan dus uw jaaropgaaf in (die u kunt downloaden op bijv. de UWV website).

 

Openbaar vervoer woon-werk

Reisde u met het openbaar vervoer naar uw werk en de afstand is meer dan 10 kilometer? Stuur ons dan:

 

Bijverdiensten

Had u overige inkomsten of bijverdiensten, bijvoorbeeld als freelancer, huishoudelijke hulp of gastouder, waarbij u niet als ondernemer wordt gezien door de Belastingdienst? Maak dan een totaaloverzicht van de inkomsten en bijbehorende kosten en stuur dat in naar ons. Denk erom dat u alle bonnen, facturen en overige bewijsstukken goed bewaart.

Als u die werkzaamheden op beperkte schaal en/of alleen voor familie en vrienden uitvoert, dan hoeven deze inkomsten meestal niet aangegeven te worden.

 

Levensloopverlof

Levensloopverlof opgenomen? Stuur een specificatie.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof gehad? Stuur de werkgeversverklaring in. Als u deze nog niet hebt ontvangen, vraag deze aan bij uw werkgever. Dit kan een mooie belastingteruggaaf opleveren!

 

Eigen huis

 

Monumentenpand

Is uw eigen woning of een extra woning die u hebt, aangemerkt als monumentenpand?

 

Andere bezittingen en schulden

Hier zien we in de praktijk dat de VIA gegevens vaak aangevuld moeten worden. Onderhandse leningen worden natuurlijk doorgegeven aan de Belastingdienst en ook buitenlandse beleggingen komen niet terug omdat de buitenlandse instellingen bijv. geen aanleververplichting hebben.

Bij de benodigde gegevens kunt u denken aan:

 

Transacties met een onderneming van partner of familie

Dit geldt alleen als u dit als privé persoon doet, dus niet vanuit uw onderneming. Want die gegevens hebben wij natuurlijk al in de administratie.

Heeft u bijvoorbeeld in privé geld geleend aan de onderneming van uw familie? Of verhuurt u een pand aan de onderneming van uw zus? Ook kunt u denken aan verhuur van apparatuur. In deze gevallen geldt de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling.

Wij hebben dan nodig van u:

 

Pensioen-jaaropgave

De pensioen-jaaropgave van pensioenfonds of verzekeraar. Stuur deze s.v.p. altijd in, ook als u geen extra pensioenpolis hebt. Dit kan voorkomen dat u deze jaren later nog op moet zoeken voor ons, als we deze wel nodig hebben als u dan extra pensioenpremies wilt aftrekken.

 

Betaalde lijfrentepremies

Deze komen niet altijd mee met de VIA. Stuur deze dus naar ons toe.

 

Zorgkosten

Tip! Als u altijd uw zorgkosten declareert bij de verzekeraar, kunt u na afloop van het jaar eenvoudig een overzicht opvragen op hun website met de voor uw rekening gekomen kosten. Op die manier hebt u direct het overzicht.

Let op het volgende:

Wel aftrekbaar zijn, uiteraard voor zover dus niet vergoed door de zorgverzekeraar:

 

Kosten studie, opleidingen en cursussen

 

Ontvangen alimentatie

Alimentatie of andere bedragen ontvangen van uw ex-partner? Over de alimentatie die u ontvangt voor uw kinderen hoeft u geen belasting te betalen. Maar de alimentatie voor uzelf moet u wel opgeven. En ook afkoopsommen van alimentatie, huur van de woning als uw ex die nog betaalt, bedragen die u kreeg voor verrekening van pensioenrechten of lijfrenten en het deel van uw ex van het eigen-woning forfait. 

Maak een totaaloverzicht, bijvoorbeeld op basis van uw bankafschriften. Geef dan ook de naam en het adres van de betaler (uw ex-partner) door.

Hebt u ook kosten gemaakt om de alimentatie te krijgen, bijvoorbeeld advocaat- en reiskosten? Deze zijn weer aftrekbaar, dus geef deze ook door.

 

Betaalde alimentatie

 

Verzorging en verblijf ernstig gehandicapten

Verzorgde u in het weekend of in de vakantie een ernstig gehandicapte? Mogelijk kunt u hiervoor kosten aftrekken.

 

Giften en vrijwilligerswerk