Checklist aanlevering salarissen

 

Gebruikt u s.v.p. deze checklist elke periode (maand of 4 weken) om te controleren of u alle benodigde gegevens voor de salarisverwerking hebt aangeleverd: