Motor of scooter op de zaak

 

Andere regels dan de auto

Voor een motor of scooter (hierna spreken we alleen nog over motor) op de zaak gelden niet dezelfde regels als bij een auto op de zaak. Het is simpeler. Met name gelden niet de ingewikkelde bijtellingsregels voor privé gebruik. Dit geeft mogelijkheden om de kosten van de motor voor een groot deel op de zaak te laten rusten en hier dus belastingvoordeel uit te halen. 

 

Verdeling over zakelijk/privé naar rato van gebruik

De fiscale hoofdregel geldt hier dat kosten en BTW afgetrokken mogen worden, voor zover deze zakelijk zijn. Voor verdeling van de kosten in een zakelijk en privé deel zal in de meeste gevallen een kilometeradministratie gebruikt worden. U houdt dan de zakelijke kilometers bij en de begin- en eindstand van het jaar. Met begin- en eindstand berekent u de totale gereden kilometers in dat jaar. Het verschil zijn dan de privé kilometers. Stel dat de zakelijke kilometers dan 60% is, dan nemen we 60% van de kosten en 60% van de BTW als zakelijk mee.

 

Aanpak

U schaft de motor op naam van de zaak aan. U betaalt alle kosten voor de motor via de zaak. Brandstof, onderhoud, verzekering maar ook accesoires en kleding. U levert alle bonnen en facturen aan ons aan. Tevens houdt u de zakelijke kilometers bij die u rijdt met de motor. U noteert hierbij ook woon-werk ritten. Deze kilometers zijn namelijk ook zakelijk. De kilometeradministratie levert u ook elk kwartaal aan ons aan. Aan het begin en eind van het jaar levert u de eindstand van de kilometerteller aan. 

Wij berekenen per kwartaal en jaar de totale kosten. We bepalen de totaal gereden kilometers per jaar en het privé deel. Met de totale kosten en de totale kilometers kunnen we de kilometerprijs vaststellen. Deze kilometerprijs vermenigvuldigd met het aantal privé kilometers boeken we als privé. Op dezelfde manier verwerken we de BTW op de motorkosten.

 

Investeringsaftrek

Bij aanschaf van een motor hebt u ook recht op investeringsaftrek. Personenauto's zijn hiervan uitgesloten maar motoren en scooters niet. Helaas kan er geen investeringsaftrek geclaimd worden als u de motor uit privé inbrengt. Dit kan namelijk alleen maar in uitzonderingen.

 

Motor werknemer (ook DGA) wordt zakelijk gebruikt

Als uw werknemer een privé motor zakelijk gebruikt, kunt u hem belastingvrij een onkostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer geven. Dit is de maximale onbelaste onkostenvergoeding. Dit is ook als u een BV hebt en dus directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent. U kunt uzelf dan ook die 0,19 cent vergoeden. Het is echter voordeliger om dan de motor op de zaak aan te schaffen.