Hoe download ik bankafschriften van de ABN AMRO in MT940 formaat?

Hiervoor hebben wij een handleiding gemaakt, die stap voor stap het proces beschrijft.

 

Hoe download ik bankafschriften van de ING Bank in MT940 formaat?

Hiervoor hebben wij een handleiding gemaakt, die stap voor stap het proces beschrijft.

 

Hoe download ik bankafschriften van de Rabobank in MT940 formaat?

Hiervoor hebben wij een handleiding gemaakt, die stap voor stap het proces beschrijft.

 

Hoe en wanneer betalen we de aangifte loonheffingen?

Door deze zelf over te maken naar de Belastingdienst, voor het eind van de volgende maand. Wij sturen u de door ons ingediende a…

 

Hoe kom ik aan een VAR?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgegeven door de Belastingdienst. Hiervoor moet u eerst een formulier invullen en opst…

 

Hoef ik voor mijn bestelauto in 2012 geen rittenregistratie meer bij te houden?

Helaas toch wel. De Belastingdienst heeft voor 2012 het formulier 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' ter besch…

 

Is betaling van de loonheffingen met een periodieke betaling mogelijk?

Ja, dat kan maar we raden het sterk af. Als het bedrag elke maand hetzelfde is (bijv. bij DGA's) zou u de betaling ook met een t…

 

Kan de Belastingdienst mijn IB aangifte corrigeren als ik al een definitieve aanslag heb ontvangen?

Ja, in een aantal gevallen is dat inderdaad mogelijk. Dat kan tot 5 jaar later. In het kort een versimpelde uitleg: Met name in …

 

Kan ik de salarisadministratie doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst?

Gedeeltelijk. U kunt hier alleen maar de aangifte loonheffingen mee indienen. U kunt hier geen loonstrook mee aanmaken, geen jaa…