Hoe en wanneer betalen we de aangifte loonheffingen?

Door deze zelf over te maken naar de Belastingdienst, voor het eind van de volgende maand. Wij sturen u de door ons ingediende a…

 

Is betaling van de loonheffingen met een periodieke betaling mogelijk?

Ja, dat kan maar we raden het sterk af. Als het bedrag elke maand hetzelfde is (bijv. bij DGA's) zou u de betaling ook met een t…

 

Kan de Belastingdienst mijn IB aangifte corrigeren als ik al een definitieve aanslag heb ontvangen?

Ja, in een aantal gevallen is dat inderdaad mogelijk. Dat kan tot 5 jaar later. In het kort een versimpelde uitleg: Met name in …

 

Kan ik de salarisadministratie doen met het aangifteprogramma van de Belastingdienst?

Gedeeltelijk. U kunt hier alleen maar de aangifte loonheffingen mee indienen. U kunt hier geen loonstrook mee aanmaken, geen jaa…