"Welke gevolgen heeft de AIFM richtlijn voor fondsbeheerders van alternatieve beleggingsinstellingen?"

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. In bepaalde situaties is een vergunning niet nodig en kan worden volstaan met een registratie ('light' beheer).

confidon kan met u nagaan welke gevolgen de nieuwe richtlijn voor u als beheerder heeft en u ondersteunen bij eventuele aanvraagprocedures.

De AFM zal in een openbaar register op de website bijhouden welke partijen zich hebben gemeld voor het registratieregime en welke partijen een vergunning hebben gekregen. Ook wordt in het register weergegeven welke fondsen beheerders beheren.

 

Links:

 

Bekijk meer veelgestelde vragen...