"Welke instellingen moeten renseigneren aan de Belastingdienst?"

De Belastingdienst hanteert hiervoor 2 vragen:
1. U houdt gelden of tegoeden van klanten aan op uw eigen rekening?
2. Gelden of tegoeden van klanten worden geadministreerd door reguliere banken/belegginginstellingen of beleggersgiro's?

Grofweg geldt dat als beide vragen met 'ja' worden beantwoord, er gerenseigneerd moet worden.

In algemene zin moet in gedachten houden worden, dat de doelstelling cq verplichting is om individuele tegoeden van klanten aan te leveren aan de Belastingdienst.

Banken zullen daarom vanzelfsprekend altijd alle rekeningsaldi renseigneren.

Bij individuele dienstverlening (bijv. individueel vermogensbeheer) zullen er ook (vrijwel) altijd bankrekeningen gebruikt worden op naam van de klant. Daarmee ligt de renseigneringsplicht bij de bank. Anderzijds kan er sprake zijn van een gebundeld vermogen, zoals een beleggingsfonds. Hierbij kan de bank niet eens de individuele aanspraken uit het totaalvermogen uitsplitsen. Hier ligt de renseigneringsplicht dan ook logischerwijs bij de aanbieder.

Als wij administrateur zijn van uw product, en u bent verplicht tot renseignering, verzorgen wij dit uiteraard.

 

 

Bekijk meer veelgestelde vragen...