Bewaarneming

Fondsbeheerders die gebruik maken van één van de vrijstellingscriteria van de AIFMD zijn niet verplicht om een bewaarder voor hun fonds aan te stellen. 

 

Toch is het voor investeerders van groot belang te weten, dat hun deelname bij een apart bewaarbedrijf is ondergebracht; een bedrijf dat toeziet op de werkwijze van de beheerder en alleen fondsgelden vrijgeeft als is vastgesteld dat de beheerder handelt conform de voorwaarden van beheer en bewaring.

 

In geval van vergunningvrijstelling kan confidon de rol van bewaarder op zich nemen. Daarvoor richt zij een afzonderlijke bewaarstichting op, waarvan het bestuur wordt gevormd door de voor dat doel opgerichte stichting bewaarbedrijf confidon. 

 

Deze bewaarstichting behartigt de belangen van de participanten op een professionele wijze, net als bij fondsen die wel onder toezicht van de AFM vallen. Dat geeft een goed gevoel bij de participanten en een goede uitstraling van het fonds.