Kimmel Beheer

John Kimmel over zijn boekhouder:

 

"Confidon heeft mij uitstekend geholpen. Terwijl het er eerst naar uitzag dat ik in plaats van uitkeringen uit mijn BV, er alleen maar geld in moest blijven steken. Nu de BV echter opgeheven is hebben mijn vrouw en ik een flinke zorg minder."

 

Kimmel Beheer

Kimmel Beheer was de persoonlijke holding van oud-ondernemer John Kimmel uit Bavel. Met nadruk 'was', want de BV is op advies van confidon opgeheven. 

Zoals vaker voorkomt bevatte Kimmel Beheer nog pensioen- en stamrechttoezeggingen waar in werd voorzien door middel van beleggingen. Door de tegenvallende beleggingsresultaten van de afgelopen jaren was het vermogen echter flink afgenomen. Het resterende vermogen zat zelfs vast in onverkoopbare beleggingen, waardoor de BV geen geld meer had om de uitkeringen aan John te blijven doen. 

Nadat John gekozen had voor confidon als boekhouder, zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing. Na overleg is de Belastingdienst akkoord gegaan met de door ons voorgestelde oplossing. De uitkeringen werden zonder fiscale consequenties beëindigd, de resterende illiquide beleggingen werden tegen een redelijke prijs overgedragen naar privé en de BV is inmiddels door middel van een turbo-liquidatie opgeheven. De fiscale winst die ontstond viel mooi weg tegen eerdere verliezen, waardoor er geen belasting verschuldigd was.