Bedrijfsprofiel

Bedrijfsactiviteiten

We verzorgen administratieve dienstverlening voor met name twee klantsegmenten: kleine MKB-ondernemers en Vermogensadministraties. Voor het klantsegment MKB-ondernemers verzorgen we diensten op het gebied van administratie en belastingen (samenstelpraktijk). In het segment Vermogensadministraties bedienen we met name Nederlands georiënteerde beleggingsentiteiten zoals hedge funds maar administreren we bijv. ook uitgiften van obligaties.

 

Missie

confidon heeft als missie: 'Wij willen een gewaardeerde partner voor onze cliënten zijn door het leveren van professionele diensten.'

 

Onze werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op 3 principes: Kwaliteit, openheid en gedrevenheid.

 

De naam confidon

confidon betekent in de Engelse taal 'vertrouwenspersoon' of 'boezemvriend'. Dat is onze ambitie. We willen een toegankelijke partner zijn voor onze klanten, die ook duidelijk en helder communiceert, zoals je van een goede vriend mag verwachten.