Identificatie (KYC/AML procedure)

Op deze pagina:

 

Identificatieprocedure voor nieuwe beleggers

Bij nieuwe beleggers zijn wij wettelijk verplicht om een bepaalde identificatieprocedure te volgen. Een onderdeel daarvan is dat u dient aan te geven in of u belastingplichtig bent in een ander land. Ook dienen wij te controleren of u niet op bepaalde sanctielijsten staat vermeld. Dit zijn lijsten waarop personen en organisaties staan opgenomen waar geen financiële diensten aan verleend mogen worden, bijv. vanwege het ondernemen van terroristische activiteiten.

 

Deze procedure geldt alleen voor nieuwe beleggers. Als u later wilt bijkopen is deze procedure niet meer van belang. Wel worden de controles periodiek door ons uitgevoerd. Ook kunnen we u vragen om uw belastingstatus opnieuw op te geven.

 

Procedure voor natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen geldt het volgende:

Als dit een gezamenlijke belegging betreft, stuurt u kopie identiteitsbewijzen en CRS formulieren van elke belegger die vermeld staat op het inschrijfformulier.

De rekening mag ook een en/of rekening zijn. Als deze maar op naam staat van één van de beleggers. In dat geval zullen we de andere belegger wel vragen om een identificatiestorting.

 

Procedure voor organisaties

Voor niet-natuurlijke personen geldt het volgende:

Als er binnen uw organisatie meerdere personen bevoegd zijn, kunt u ook volstaan met één persoon door te geven. Deze bevoegde personen kunt u namelijk altijd nog wijzigen. Alleen hebben we dan later alsnog een kopie identiteitsbewijs nodig van die personen.

Als de uiteindelijk belanghebbende gelijk is aan de bevoegde persoon, en de eigendomsstructuur is gelijk aan de bestuurstructuur, dan is uiteraard al voldaan aan deze verplichting.

 

Eisen aan identificatiedocumenten

Identiteitsbewijs

Als geldig identiteitsbewijs gelden een:

Let u s.v.p. op het volgende:

 

Uittreksel Kamer van Koophandel

 

CRS formulieren

Uit hoofde van de Common Reporting Standards wet- en regelgeving dienen wij uw belastingstatus vast te stellen. In het kort houdt dit in dat u een formulier dient in te vullen waarop u dient aan te geven in welk land u belastingplichtig bent. Voor particulieren en organisaties zijn verschillende formulieren beschikbaar:

CRS formulier particulieren (NL)

CRS formulier organisaties (NL)

CRS self certification form individuals (EN)

CRS self certification form entities (EN)

 

Voor uw eerste aankoopopdracht

De hoofdregel hierbij is dat de identificatie en overige controles worden uitgevoerd voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan. (Bron: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Uw eerste aankooptransactie kan dus niet eerder verwerkt worden nadat de identificatieprocedure is voltooid.