076-5300303 info@confidon.nl

Overlijden en vererving

 

Wilt u het overlijden van iemand melden?

Stuurt u ons dan een e-mail. We zullen dan allereerst de tenaamstelling van de beleggingsrekening veranderen in ‘erven van wijlen de heer of mevrouw ….’. Na verloop van tijd zal de erfenis verdeeld worden en dan kunnen we de belegging ook echt op naam van de erfgenamen stellen (zie hierna).

Hebt u een belegging geërfd of bent u belast met de afwikkeling van een erfenis waarin ook een belegging is opgenomen?

Om de belegging van de overleden belegger over te zetten op naam van de erfgenamen zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij zijn verschillende documenten en/of formulieren nodig. Het overzetten doen wij pas nadat wij de documenten zorgvuldig gecontroleerd hebben. Dit doen wij zo zorgvuldig, om ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene worden uitgevoerd en elke erfgenaam ook ontvangt waar hij recht op heeft. Op die manier moet voorkomen worden dat een van de erfgenamen een wijziging doorvoert waar de eventuele andere erfgenamen het niet mee eens zijn.

Dezelfde controles voeren we uit indien er een wijziging van de bankrekening wordt doorgegeven. Door het verkopen van de belegging en het overmaken van de opbrengst naar een andere rekening, zou de erfenis ook op de verkeerde manier verdeeld kunnen worden. Daarom worden wijzigingen van bankrekeningen ook niet zomaar doorgevoerd.

 

Aan te leveren documenten

Om de belegging daadwerkelijk op naam van één of meerdere erfgena(a)m(en) over te zetten hebben wij het volgende nodig:

  1. Een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Is deze er niet neemt u dan contact op met ons.
  2. Een getekend inschrijfformulier en identiteitsbewijs van de nieuwe rekeninghouder(s). Zie de eisen die gesteld worden aan identiteitsdocumenten.
  3. Identificatiestortingen van elke erfgenaam. Zie bankrekening.

Hierna zullen we de belegging waar nodig opsplitsen en op naam van elke erfgenaam zetten.