076-5300303 info@confidon.nl

Belastingen en belastingaangifte

 

Veel fondsen betalen geen belasting

Een groot deel van de fondsen in Nederland zijn fiscaal transparant, wat betekent dat ze zelf geen belasting betalen. De Belastingdienst kijkt door het fonds heen naar de participanten in het fonds. Deze zijn individueel belastingplichtig.

In het prospectus of informatiememorandum van een fonds kunt u nalezen hoe uw deelname wordt belast.

Wij vullen de Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting

Na afloop van elk jaar renseigneren wij de relevante bedragen voor fondsparticipanten aan de Belastingdienst. Dit betreft in ieder geval de participanten in fiscaal transparante fondsen voor gemene rekening. In andere entiteiten of structuren renseigneren we niet altijd. Of wij dit doen vermelden we op het jaaroverzicht dat u ontvangt. Door de Belastingdienst worden deze gegevens gebruikt om de Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting klaar te zetten (voor particulieren).

Wij renseigneren ook de gegevens van in het buitenland woonachtige beleggers. Door de Belastingdienst wordt dit uitgewisseld met andere Belastingdiensten uit hoofde van de Common Reporting Standard.

 

We sturen u een jaaroverzicht

Na afloop van een jaar ontvangt u van ons een jaaroverzicht met de voor u relevante bedragen. Gebruikt u dit om de Vooringevulde aangifte te controleren, want dit gaat helaas niet altijd goed.

 

Wat als we u het jaaroverzicht pas later sturen?

Het kan gebeuren dat wij u niet op tijd een jaaroverzicht kunnen sturen en ook niet op tijd de gegevens gerenseigneerd hebben aan de Belastingdienst. Dit is bijvoorbeeld in het geval van moeilijk waardeerbare beleggingen of als we afhankelijk zijn van informatie van derden die pas later beschikbaar komt. In deze gevallen kunt u alvast uw belastingaangifte indienen en later nog een gecorrigeerde aangifte indienen zodra u de juiste gegevens hebt ontvangen. Dit kan in ieder geval zo lang u nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen, maar kan (ambtshalve) ook later nog worden geaccepteerd door de Belastingdienst. Een alternatief is zelf uitstel aanvragen of gebruik maken van de uitstelregeling van een belastingadviseur of boekhouder. Laat u echter adviseren door een belastingadviseur als u twijfelt wat te doen.