076-5300303 info@confidon.nl

Onze specialisatie

Wat we dagelijks doen

 

Full-service begeleiding van AIFMD ‘light’ fondsbeheerders bij structurering van fondsen en verzorging van de doorlopende fondsadministratie en compliance verplichtingen.

Diensten en werkzaamheden

One-stop shop

Sinds 2003 bedienen wij reeds fondsbeheerders. We richten ons met name op de kleinere fondsen voor gemene rekening (FGR’s) die worden aangeboden binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.

Met een professionele maar laagdrempelige aanpak. Deskundig en betrokken. Zodat de beheerder zich kan richten op zijn kerntaken. 

i

opstellen fondsdocumentatie

We schrijven het prospectus en stellen het Essentiële- informatiedocument (Eid) op, inclusief de achterliggende statistische berekeningen.

OPRICHTING BEWAARSTICHTING EN BEHEERDER

We begeleiden de oprichting van de bewaarstichting en de beheerder bij de notaris.

AANMELDING BIJ DE AFM EN DNB

We verzorgen de registratie voor het AIFMD ‘light’ regime en de verplichte rapportages bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

bestuur bewaarstichting

We kunnen het bestuur van de bewaarstichting voeren, daarmee een onafhankelijke controlefunctie vormend.

g

opening bank- en brokerrekeningen

We verzorgen de opening van bank- en brokerrekeningen voor het fonds.

PARTICIPANTENADMINISTRATIE

We verwerken de in- en uitschrijvingen van participanten, voeren de wettelijk verplichte cliëntacceptatiecontroles (CDD) uit en verzenden periodieke overzichten naar de beleggers.

Fondsadministratie en koersbepaling

Maandelijks stellen we de rendementen, kosten en participatiewaarde vast, en rapporteren deze aan de beheerder. We verzorgen tevens de bijbehorende uitbetalingen.

b

jaarverslag

Na afloop van elk jaar stellen we het jaarverslag op conform  Nederlandse wet- en regelgeving.

Rapportages toezichthouders

We verzorgen de kwartaalrapportages aan De Nederlandsche Bank, de jaarlijkse AIFMD rapportage en bijkomende uitvragen van de toezichthouders.

renseignering belastingdienst

Na afloop van het jaar renseigneren we de benodigde gegevens aan de Belastingdienst ten behoeve van de Vooringevulde Belastingaangifte van de participanten en de uitwisseling van gegevens met andere landen.

R

UBO-registers

We verzorgen de registraties in de UBO-registers, waaronder het UBO register trusts en soortgelijke constructies.

s

nieuwe compliance verplichtingen

Nieuwe compliance verplichtingen implementeren we in de fondsadministratie en we ondersteunen de beheerder bij implementatie in zijn processen.

Stuur ons een bericht

Lage Mosten 49, 4822 NK, Breda
076 – 530 03 03
info@confidon.nl