Overlijden (erven)

Wilt u het overlijden van iemand melden?

Stuurt u ons dan s.v.p. de overlijdensakte toe. We zullen dan allereerst de tenaamstelling van de beleggingsrekening veranderen in 'erven van wijlen de heer of mevrouw ....'. Na verloop van tijd zal de erfenis verdeeld worden en dan kunnen we de belegging ook echt op naam van de erfgenamen stellen (zie hierna).

 

Als er sprake was van periodieke onttrekkingen, laten we deze zonder tegenbericht van uw kant, gewoon doorlopen. Deze onttrekkingen kunnen namelijk nog steeds nodig zijn om bijv. vaste lasten te voldoen.

 

Hebt u een belegging geërfd of bent u belast met de afwikkeling van een erfenis waarin ook een belegging is opgenomen?

Om de belegging van de overleden belegger over te zetten op naam van de erfgenamen zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij zijn verschillende documenten en/of formulieren nodig. Het overzetten doen wij pas nadat wij de documenten zorgvuldig gecontroleerd hebben. Dit doen wij zo zorgvuldig, om ervoor te zorgen dat de wensen van de overledene worden uitgevoerd en elke erfgenaam ook ontvangt waar hij recht op heeft. Op die manier moet voorkomen worden dat een van de erfgenamen een wijziging doorvoert waar de eventuele andere erfgenamen het niet mee eens zijn.

Dezelfde controles voeren we uit indien er een wijziging van de bankrekening wordt doorgegeven. Door het verkopen van de belegging en het overmaken van de opbrengst naar een andere rekening, zou de erfenis ook op de verkeerde manier verdeeld kunnen worden. Daarom worden wijzigingen van bankrekeningen ook niet zomaar doorgevoerd.

 

Om de belegging daadwerkelijk op naam van één of meerdere erfgena(a)m(en) over te zetten, of om de bankrekening te wijzigen zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Met een verklaring van erfrecht

Bijvoorbeeld:

De overleden belegger had 100 participaties in beleggingsfonds X. Volgens de verklaring van erfrecht komt de erfenis toe aan 3 erfgenamen. Van de 100 participaties ontvangt erfgenaam A er 50 en erfgenaam B en C ieder 25. Deze verdeling hebben wij dus nodig.


2. Met een verklaring van executele

 • Wij zetten de belegging over op naam van de persoon die de executeur/gevolmachtigde doorgeeft. Wie aangesteld is als executeur staat in de verklaring van executele. Dit is een document dat opgesteld wordt door een notaris.
 • Als er meerdere erfgenamen zijn dient de executeur of gevolmachtigde de exacte verdeling door te geven. 

  Bijvoorbeeld:

  De overleden belegger had 100 participaties in beleggingsfonds X. Volgens de verklaring van erfrecht komt de erfenis toe aan 3 erfgenamen. Van de 100 participaties ontvangt erfgenaam A er 50 en erfgenaam B en C ieder 25. Deze verdeling hebben wij dus nodig.

 • Van elke erfgenaam hebben wij een kopie identiteitsbewijs nodig. Zie Identificatie.
 • Elke erfgenaam geeft zijn bankrekening door. Zie Bankrekening.
 • Vervolgens zullen wij de belegging indien nodig splitsen en op naam zetten van de erfgena(a)m(en). Hiervan ontvangt elke erfgenaam bericht.
 • De execeteur kan ook alleen een andere bankrekening doorgeven.

 

3. Als u echtgenoot/partner was en er geen testament is

 • Als de overledene geen testament had en de echtgenoot/partner de erfenis op zijn/haar naam wil zetten. Er is dan geen verklaring van erfrecht of executele nodig. Aan deze procedure zijn verschillende voorwaarden verbonden. 
 • Vult u hiervoor dit formulier van de Nederlandse Vereniging van Banken in om na te gaan of dit mogelijk is. 
 • Als de uitkomst van het formulier is dat u dit kunt gebruiken, stuurt u dit formulier naar ons toe, samen met de documenten die op het formulier vermeld staan.
 • De benodigde Verklaring van het centraal testamentenregister (CTR) kunt u kosteloos aanvragen

 

4. Als er geen testament was en geen executeur is aangesteld

 • Als er geen testament was en er geen executeur is, kunnen de erfgenamen gezamenlijk ook beslissen over de belegging. 
 • Ook als deze niet op naam van de langstlevende ouder of de kinderen moet worden overgezet. U wilt bijv. de belegging overzetten op naam van een van de kinderen. Alle erfgenamen dienen hier wel mee in te stemmen.
 • Wij hebben dan de benodigde Verklaring van het centraal testamentenregister (CTR) nodig dat er geen testament was. Deze kunt u kosteloos aanvragen
 • U haalt  bij de gemeente een bijzonder GBA uittreksel: Uittreksel GBA met burgerlijke staat en kindgegevens.
 • Hieruit blijkt wie de partner en kinderen en dus de wettelijke erfgenamen waren.
 • U maakt een schriftelijke verklaring hoe de belegging verdeeld moet worden of op welke naam deze gesteld moet worden.
 • Alle erfgenamen ondertekenen deze verklaring voor akkoord. Dit mag uiteraard ook in aparte documenten.
 • Van elke erfgenaam hebben wij een kopie identiteitsbewijs nodig. Zie Identificatie.
 • De erfgena(a)men op wiens naam de belegging moet komen, geven hun bankrekening door. Zie Bankrekening.
 • Vervolgens zullen wij de belegging indien nodig splitsen en op naam zetten van de erfgena(a)m(en). Hiervan ontvangt elke erfgenaam bericht.
 • Op deze wijze kan ook alleen een andere bankrekening worden doorgeven.