Informatie voor beleggers in het Prisma Plus Fonds (in liquidatie)Prisma_logo_250px.png

 

Laatst bijgewerkt 08-01-2015

 

Liquidatie afgerond

Het liquidatieverslag van het fonds is nu beschikbaar. Tevens is het jaarverslag over 2013 beschikbaar. De bewaarder zal de AFM berichten dat het fonds daadwerkelijk is geliquideerd. Met deze laatste acties is de liquidatie van het fonds afgerond.

 

Wel resteren er nog enkele uitbetalingen aan participanten, waarvan de gegevens onvolledig zijn. De administrateur zal zich blijven inspannen om ook deze gegevens te achterhalen, zodat ook de laatste uitkeringen kunnen plaatsvinden.

 

Laatste opheffingsuitkering juni 2014

In de loop van juni is er een laatste uitkering gedaan. Deze uitkering bedroeg € 0,0566 per participatie. Dit is de laatste betaling aan de participanten. 

Deze mededeling is per e-mail verzonden naar de beleggers waarvan het e-mail adres bij ons bekend is. Omdat dit de laatste uitkering betreft, is dit tevens per post verzonden naar de beleggers waarvan wij geen e-mail adres hebben.

  

Wat is de huidige waarde van mijn belegging in het Prisma Plus Fonds?

De participaties hebben per 1 juli 2014 geen waarde meer. In juni 2014 is het laatste vermogen uitgekeerd aan de participanten. De waarde per participatie is hierna nul geworden.

 

Koersen en opheffingsuitkeringen

 

Legenda:

nnb = nog niet bekend

Alle bedragen in €

30-06-2014

2014

 

31-12-13

2013

 

31-12-12

2012

 

31-12-11

2011

 

31-12-10

2010

 

Koers per participatie

0,00 

0,15

0,30

0,62

0,96

Opheffingsuitkering per participatie

0,14 

0,47

-

0,21

1,65

Resultaat per participatie

-0,01 

0,32

-0,32

-0,13

-0,70

Aantal beleggers

550 

558

558

558

555

Aantal participaties

2.707.429 

2.707.429

2.707.429

2.707.429

2.707.429

Opheffingsuitkeringen

369.823

1.272.492

-

567.000

4.475.000

Fondsvermogen

0,00

408.231

808.180

1.685.540

2.609.091

Fondsresultaat

-38.408

+872.542

-877.359

-356.551

-1.865.221

 

Downloads


Verslagen

 

Overige

 

Contactgegevens curator Wesa Effecten B.V.

Wij kunnen geen uitspraken doen over het faillissement van de beheerder, Wesa Effecten B.V. Voor vragen hierover verwijzen wij u dan ook door naar de curator:

Wijn & Stael Advocaten N.V.

Mr. I. Gaasterland

E: faillissementen@wijnenstael.nl

T: 030 23 20 800

W: www.wijnenstael.nl

 

Contactgegevens bewaarder

SGG Custody B.V.

E: fundservices@sgggroup.com

T: 020 522 25 55

W: www.sgggroup.com

SGG Group is de nieuwe bedrijfsnaam van de bewaarder sinds oktober 2013. Voorheen handelde de bewaarder onder de naam ANT-Trust.

 

Geschiedenis

Het Prisma Plus Fonds - in liquidatie was een beleggingsfonds waarvan het vermogen gespreid werd over een groot aantal hedge funds. Als gevolg van de slechte resultaten en de problemen waar veel hedge funds mee te maken kregen is in 2010 besloten tot liquidatie van het fonds. De administratieve afwikkeling hiervan is in 2014 afgerond.

 

In januari 2012 werd de beheerder van het fonds, Wesa Effecten B.V., failliet verklaard. Met ingang van april 2012 worden de beleggers van het fonds daarom op deze website geinformeerd over de voortgang van de liquidatie. Ook worden de (half)jaarverslagen op deze wijze ter beschikking gesteld.

De informatie op deze pagina('s) wordt verzorgd door confidon, de fondsadministrateur, en SGG Group, de bewaarder van het fonds.

 

Confidon verzorgde de fondsadministratie van het Prisma Plus Fonds sinds 2001. Tot onze taken behoren onder meer de financiële administratie, de koersbepaling, de participantenadministratie en het opstellen van het halfjaar- en jaarverslag. Na het besluit tot opheffing heeft confidon nog de administratieve afwikkeling van het fonds verzorgd.